Kalendarium

Czwartek, 2021-09-16

Imieniny: Jagienki, Kamili

Statystyki

  • Odwiedziny: 521616
  • Do końca roku: 106 dni
  • Do wakacji: 281 dni

Kontakt

Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130

Tel. 34 323-13-81

sp17@edukacja.czestochowa.pl

Nabór do klas I

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021

godz. 8:00 do 15.03.2021 godz.15:00

od 17.05.2021

godz. 8:00

do 25.05.2021

godz. 15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności  fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

od 01.03.2021

godz. 8:00 do 05.03.2021 godz.15:00

od 17.05.2021

godz. 8:00

do 19.05.2021

godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

 

09.03.2021

 

20.05.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych

12.03.2021

godz. 15:00

21.05.2021

godz. 15:00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 do 30.03.2021

od 17.05.2021 do 28.05.2021

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2021 godz. 08:00

02.06.2021

godz. 15:00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2021

godz. 8:00 do 16.04.2021 godz. 15:00

od 02.06.2021

godz. 8:00  do 08.06.2021

godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2021 godz.08:00

09.06.2021 godz.15:00

Autor: Michał