Kalendarium

Czwartek, 2021-09-16

Imieniny: Jagienki, Kamili

Statystyki

 • Odwiedziny: 521594
 • Do końca roku: 106 dni
 • Do wakacji: 281 dni

Kontakt

Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130

Tel. 34 323-13-81

sp17@edukacja.czestochowa.pl

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Artykuły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - stypendium szkolne

2020-11-17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - stypendium szkolne 2020

 

Do 27 listopada b.r. prosimy o dostarczenie do szkoły w kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy- oryginałów faktur i rachunków imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.). 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 , a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

W załączeniu dokumenty MOPS

Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - stypendium szkolne

Karty charakterystyk preparatów i substancji

2020-09-17

Do pobrania poniżej są karty charakterystyk preparatów i substancji używanych w naszej szkole.

Czytaj więcej o: Karty charakterystyk preparatów i substancji

Wzory druków samodzielnego powrotu ze szkoły i zgłoszenia na świetlicę.

2020-08-31

Bezpieczny powrót do szkoły

2020-08-31

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

2020-08-26

Stypendium szkolna 2020/2021

Zapraszamy do pobrania dokumentów w załącznikach

Czytaj więcej o: Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla uczniów I klasy

2020-08-14

Zaprszamy do zapoznania się z z wyprawką dla uczniów klasy pierwszej. 

Czytaj więcej o: Wyprawka dla uczniów I klasy

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021

2020-06-04

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z wykazem podręczników obowiazujących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej o: Podręczniki na rok szkolny 2020-2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-05-19

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

   

  Terminy uzupełnienia wniosków

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i

  niezakwalifikowanych

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz.
15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony MEN-u pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol- ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Czytaj więcej o: Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady planowania wizyt w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

2020-05-15

Ogólne zasady planowania wizyt w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

od dnia 4 maja 2020r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/planowaniewizyt.pdf

Czytaj więcej o: Zasady planowania wizyt w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zmiany w „Organizacji i realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań”

2020-05-06

Zmiany w „Organizacji i realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań”

W załączeniu cały dokument.

Czytaj więcej o: Zmiany w „Organizacji i realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań”